Golfrestaurang - En hel del om Golfrestaurang


Golfbanor inom "långgolf"

Golfbanor

Den traditionella "långgolfens" golfbanor har utvecklats efter den golfboom som startade på 1980-talet. Från att golfbanorna endast bestått traditionella långhål började byggas många korthålsbanor.Långhålsbanor

Golfbanor

De vanligaste golfbanorna är de traditionella långhålsbanorna som består av 18 hål som är par 3, par 4 eller par 5 hål med längder från omkring 120 meter till 500 meter. Många golfbanor har även ett 19-hål som är golfklubbens golfrestaurang.

När dessa golfbanor byggs så försöker man använda naturliga hinder för att försvåra och göra spelet mer intressant. Dessa hinder kan vara träd eller stora stenar som får stå kvar mitt i golfbanan. Till detta bygger man andra hinder som t.ex. vattenhinder i form av dammar och bäckar samt sandbunkrar.

Genom att variera längden på golfbanornas gräs så kan man skapa fördelar för spelare som kan kontrollera slagens längd och riktning.

Gräset vid hålets utslagsplats, Tee, är alltid mycket kort eftersom man ska kunna få rena utslag.

Målet för utslaget är att hamna på golfbanans fairway som brukar ha tätt kortklippt gräs som lyfter upp bollen lite över marken.

Om utslaget blir mindre lyckat på en golfbana, t.ex. snett eller kort, hamnar bollen lätt i semiruffen eller ruffen. Ruffen och semiruffen består av högre gräs än fairway vilket gör att bollen inte hålls upp av gräset utan faller igenom och blir mer svårtillgänglig.

Ett golfhål avslutas genom att man puttar i bollen i ett hål på green. Green har ett mycket tätt gräs som är extremt kortklippt eftersom det klipps varje dag av en speciell gräsklippare.Kortgolfbanor

Golfbanor

För att minska trycket på "långgolfbanorna" så började det byggas många golfbanor med korthål under 1980-talet. Ofta byggdes korthålsbanorna med 9 golfhål om längder från cirka 30 meter upp till 150 meter. Detta hade flera fördelar både för golfklubbarna och även för spelarna.

Golfklubbarna kunde skapa fler golfhål för en ganska låg kostnad vilket gjorde att de kunde ta in mycket fler medlemmar i golfklubben.

Alla nybörjare, som spelar något långsammare än duktiga spelare, kunde spela på dessa golfbanor utan att ha officiellt handikapp, lära sig golfreglerna samt lära sig spela snabbare. Dessutom kunde de skickliga spelarna träna mer på det viktiga närspelet och puttandet. Att det går mycket snabbare att spela på dessa korthålsbanor gör också att man kan hinna med några hål, även efter en full dag på jobbet.