Golfrestaurang - En hel del om Golfrestaurang


Golfklubbor

Golfklubbor

Golfklubbor används för att slå en golfboll från det ställe där den har hamnat till en ny önskad placering. För att kunna anpassas sig till olika förutsättningar, så som hur bollen ligger placerad och önskad längd på slaget, finns det olika typer av golfklubbor. Under en golfrunda får en spelare maximalt ha med sig 14 stycken golfklubbor. De typer av golfklubbor som används är träklubbor, järnklubbor och putter.

Golfklubbans längd

Golfklubbans längd och dess lutning på bladet styr hur långa golfslagen blir. Trä- och järnklubborna numreras så att de ska vara lättare att känna igen klubban och snabbare förstå dess egenskaper Ju lägre golfklubbans nummer är desto längre är klubban och ju mindre är bladvinkeln loftet vilket gör att golfbollen flyger längre.

De klubbor som har höga nummer är kortare och har större lutning på klubbladet vilket ger kortare slag som går högre vilket också innebär att golfbollen stannar närmare nedslaget.

Skåror i golfbladet

När golfklubban svingas kommer bladet att men hög hastighet trycka ihop bollen vilket gör att bladets skåror får bollen att snurra "baklänges" som kallas backspin. Denna backspin innebär att bollen roterar under färden vilket ger en renare, stabilare och mer förutsägbar väg men också att bollen "lyfter" under färden. Detta lyft innebär att bollen är längre i luften och att dess hastighet vid nedslaget blir lägre till förmån för längre slag.

Ett kraftigt backspin gör att golfbollen även vi nedslaget roterar baklänges som utnyttjas vi inspel till green för att få kortare rull efter nedslag eller till och med att bollen kan först rulla förbi hålet för att sedan rulla tillbaka i hålet.Träklubbor

Träklubborna, wood, är de golfklubborna som slår längs och som man ofta använder på utslaget på golfbanans längre hål. Dessa golfklubbor har större klubbhuvuden och gjordes tidigare oftast av ek. Nu för tiden görs är klubbhuvuden nästan alltid ihåliga, tillverkas av metall och främst titan, metal wood, som fylls med skum.

Lutningen på klubbladet är mellan 7° till 29°. På senare år har storleken på klubbhuvudet ökat mycket vilket har tvingat införande av regler som begränsar bland annat storleken. Ingen golfklubba får ha större klubbhuvud är 460 cc, kubikcentimeter. Dessa golfklubbor är normalt numrerade från 1 till 5. Träklubba nr 1 kallas oftast driver och är den golfklubba som står längst. Detta beror på att golfklubban är längre än de andra golfklubborna samt att lutningen, loftet, på klubbladet är lägre och ger en flackare bollbana. Drivern har en lutning på mellan 7° och 13°. Drivern används nästan bara för utslag från tee då det är svårt att får rena träffar med denna golfklubba om inte bollen är peggad.

Trätrean kallas för spoon och slår lite kortade slag än drivern men är mycket lättare att använda från fairway. Spoon brukar ha något rundad undre kant och sulan är platt vilket för att golfklubban i skär fast i marken. Lutningen på spoon är oftast mellan 13° och 16°.

Träklubba nummer 5 är den träklubba som man slår kortas med men är också den klubba som är lättast att träffa ej peggade bollar. Trä 5 har normalt en lutning på mellan 18° och 19°.

Det finns även trä 2 och trä 4 men dessa klubbor ingår sällan i ett golfset och används nästan bara av elitspelare.Järnklubbor

Järnklubbor används kortare slag, både från tee, fairway eller ruffen. Järnklubborna delas in i tre grupper, lång järn, mellan järn och korta järn.

Lång Järnklubbor

De långa järnen har nummer 1 till 3 och används vi utslag eller då bollen ligger bra på fairway. Normal finns inte järn 1 eller järn 2 i golfseten som standard eftersom de är svåra att få bra träffar med. Järn 3 brukar ha cirka 20 graders lutning och var 100 cm lång.

Mellan Järn

Mellan järnen numreras från 4 till 6 och är de mest mångsidiga golfklubborna då de används för utslag på par 3, på fairway, i ruffen och för inspel. Järn 6 har en lutning på omkring 20 graders lutning och är cirka 95 cm.

Korta Järn

De korta järnklubborna används främst för inspel men även för utslag på korta par 3. Järnklubba 9 har ett loft på 41° och är i ett normalt herrset 91 cm långa.

Wedgar

Det finns flera typer av wedgeklubbor. Dessa klubborna används främst för inspel tll green eller komma ur svåra hinder som t.ex. djupa sandbunkrar.

Pitching Wedge

Pitching wedge, PW, är något kortare än järn 9 och har lite mer lutning. Pitchen kallas även ibland Järn 10 och ingår oftast i ett golfset. Pitching wedge har en lutning på omkring 45°.

Sandwedge

Sandwedge, SW, används som namnet antyder med i sandbunkrar. Denna golfklubba är lite annorlunda utformad så att den kan glida genom sanden utan att fastna direkt. Sandwedgen är cirka 92 cm lång och ha en lutning på 55 grader.

Gap Wedge

Det finns en golfklubba mellan sandwedge och pitching wedge som kallas gap wedge eftersom den fyller gapet mellan dessa golfklubborna. Denna klubba kallas också attack wedge, AW. Gap wedge har därför en lutning på 50°, vilket är mittemellan.

Lob Wedge

Lobwedge används av många och är golfklubban efter sandwedge då den har ännu högre lutning, normalt 50°. Detta loft innebär att bollen får mycket hög bollbana och stannar snabbt.

Ultra Lob Wedge

Ultra lobwedge är inte den vanligaste golfklubban och används nästan bara när det krävs att man kommer över mycket branta hinder. Klubban är svårspelad eftersom den har en lutning på omkring 65°.

Putter

Puttern är den bland golfklubborna som kanske är den viktigaste klubban i hela bagen. Cirka hälften av alla golfslagen görs med puttern. Puttern är därför också den golfklubba som variera mest i utseende gällande klubbladet men även längden på puttern kan variera mycket om man använder sig av en hakputter eller bröstputter.

Puttern är också den enda av golfklubborna som får ha två slagytor även om detta inte är vanligt.

Antal golfklubbor

Golfreglerna begränsar spelaren till maximalt 14 golfklubbor i golfbagen under en golfrunda. De bästa spelarna har ofta minst 18 klubbor att välja på där banan och vädret styr valet av de 14 golfklubborna. Normala golfare har ofta köpt en helt golfset som består av tre träklubbor, sju järnklubbor, pitch wedge, sandwedge samt putter. De flesta har dessa 13 klubbor och ibland så köper man till en lös klubba.

Golfskaftets betydelse

En mycket viktig del av golfklubborna är faktiskt golfskaftet. Skaftet är ett ihåligt rör av grafit eller av någon lättmetall. Viktiga parametrar för golfskaftet är dess vridstyvhet (torsion), böjstyvhet (flex) samt vikten.

En spelare som slår hårt och snabbt skall ha ett styvt skaft, stiff så att inte golfskaftet böjs eller vrids för mycket vi svingen eller träffen. För spelare med långsammare sving ska ett flexskaft användas som då ger bollen lite extra fart i tillslaget.

Material i golfskaft

De två material som används till golfklubbornas skaft antingen stål eller grafit. Variationen mellan två golfklubbor med stålskaft är väldigt liten efter som variationen i tillverkningsprocessen är liten. Klubbor med grafitskaft kan variationen vara mycket större vilket gör att två järn 7 av samma modell kan variera mycket.

Under 1800-talet och i början av 1900-talet tillverkades skaften av hickory som både hade bra flexibilitet och var hållbara. Hickoryskaften var dock inte så vridstyva. På slutet av 1800-talet började man prova använda stål i skaften med det tog ända till 1924 innan golfklubbor med stålskaft godkändes för tävlingsspel. Grafitskaften började användas på 1980-talet eftersom de var så mycket lättare än stål men dock så är de inte så vridstyva så de passar inte alla.

Klubbladets påverkan

Klubbladet påverkar resultatet av slaget i hög utsträckning. Golfklubbans blad ha många egenskaper som är intressanta.

 • Skårornas, grooves, utformning påverkar bollens bakåtrotation.
 • Sweetspot är den del av kulbbladets slagsida som ger de bästa och renaste träffarna. Klubbor med stora sweetspots är lättare att spela med.
 • Loft är vinkeln mellan klubbladets slagytan och klubbskaftet.
 • Lie är vinkeln mellan klubbladets sula och klubbskaftet.
 • är klubbladets spets och hälen är förlängningen av klubbskaftet. Om den mesta vikten placeras i hälen och tån så blir klubban mer förlåtande, slår rakare, eftersom vridtrögheten blir större.
 • Insert är en inläggning i klubbladet.
 • Offset är klubbladets slagytans nedre kant.
 • Bounce finns om klubbladets framkant är högre än klubbladets bakkant.

Skräddarsydda golfklubbor

För att kunna anpassa och skräddarsy, custom fitted eller tailor made, golfklubborna så att de passar dig perfekt behöver man ta reda på ett antal saker. En duktig golfinstruktör, GolfPro, kan hjälpa till med detta. Det som är viktigt att få reda på är:

 • Hastigheten för klubbhuvudet
 • Längden på spelare
 • Hur spelaren står

Skräddarsydda golfklubbor kostar lite mer men är nästan nödvändigt om du inte har en helt normal sving.