Golfrestaurang - En hel del om Golfrestaurang
Golfklubbar

Golfklubbar

De flesta golfklubbarna i Sverige är föreningar som drivs för att tillvarata medlemmarnas intresse vilket vanligtvis är golfbanan och klubbhuset. För att få spela golf i Sverige krävs att man är medlem i någon golfklubb. Golfklubbarna är oftast självständiga juridiska personer som varken kommunen, staten eller Svenska Golfförbundet, SGF, kan styra över. Dock så kan SGF bestämma gällande tävlingsregler, tävlingar, handikapregler och övriga sportsliga förordningar och regler.

Golfklubbar i Sverige

Totalt finns det cirka 400 golfklubbar i landet och de flesta av dessa har minst 18 stycken fullängdshål. Vissa av de större golfklubbarna har kompletterande golfbanor med t.ex. 9 korthål eller till och med 18 ytterligare hål.

Att bli medlem i en golfklubb

Ofta är det besvärligt att veta vilken golfklubb som är bäst på orten. Dessutom kan årsavgifterna och inträdespriserna variera mycket mellan golfklubbarna. Det finns många golfklubbar att välja på och ibland kan det vara svår att både välja i vilken golfklubba man ska bli medlem och på vilken golfklubb du ska gästspela.

Golfbutiken hos golfklubben

På de flesta golfklubbar finns det en golfbutik. Denna golfbutik drivs i bland av golfklubben och har egna anställda men vanligt förekommande är att butiken drivs som ett självständigt företag av en golfinstruktör eller Golf-Pro. Golfbutiken ansvarar ofta för den dagliga ruljangsen av speltider, betalning för greenfee, mm.

De som arbetar i golfbutikerna är utan undantag själva golfare och oftast mycket bra sådana. Därför kan man få mycket hjälp när man ska välja nya klubbor, köpa golfbag eller fråga om tips och råd.Driving range

I anslutning till nästan alla golfklubbarna finns en driving range där spelare kan värma upp innan en runda eller bara träna slag. De golfbollar som används på driving rangen kallas rangebollar och är av sämre kvalité och märkta med golfklubbens namn för att ingen ska stjäla bollarna.

Rangebollarna hämtas ut ur en maskin med hjälp av polletter. Normalt kostar det mellan 20 öre och 1 krona per rangboll för att få träna. Varje kväll brukar samlas rangebollarna på driving rangen upp med hjälp av en gräsklippsliknande bollupplockare.

Förråd för golfklubbor

Vissa golfklubbar har förråd som medlemmar kan hyra så att de inte behöver ta sina klubbor fram och tillbaka mellan hemmet och golfklubben. Detta är mycket praktiskt, framförallt för ungdomar som inte har bil. Även för vuxna som arbetar kan det vara bra ifall man kommer på att man vill gå en runda efter jobbet så kan man åka direkt till golfklubben istället för omvägen hem.

Golfklubbens golfrestaurang

Många golfklubbar har också en golfrestaurang (19:e hålet) och en golfbutik. Dessutom finns det alltid ett par duktiga golfinstruktörer som tränar både ung som gammal.